Haasje-over in Brussel

Hoe verhoudt discriminatie van vrouwen zich tot discriminatie van andere groepen in de samenleving? Is ongelijke behandeling op basis van sekse iets anders dan ongelijke behandeling op basis van ras of etnische afkomst of seksuele gerichtheid? Of op basis van geloof of levensovertuiging, leeftijd of handicap? Kunnen of moeten al die vormen van discriminatie met hetzelfde instrumentarium aangepakt
worden? Zijn ze allemaal even belangrijk?

Over hoe dit speelt in de Europese Unie schreef ik in 2009 een artikel onder de titel ‘Haasje-over in Brussel’.

Zie PDF: Haasje-over in Brussel

Bron: Haasje-over in Brussel. Het Europese hokjesdenken inzake discriminatie’, in: Margreet de Boer en Marjan Wijers (eds.), Vrouw en Recht; de beweging, de mensen, de issues, Amsterdam (Pallas Publ.) 2009, pp. 35-38.