Over mijn archief

Mijn leven lang heb ik stukken bewaard van zaken die ik belangrijk vond en waar ik zelf bij betrokken was, hetzij in mijn beroep, hetzij in mijn maatschappelijke activiteiten. Een gedeelte van die papieren heb ik reeds overgedragen aan het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) , thans onderdeel van Atria, Kenniscentrum voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. De beschrijving daarvan is hier te vinden. Het overgrote deel van mijn archief berust echter nog bij mij. Ik gebruik het zelf nog regelmatig. Het archief beslaat nu 7 strekkende meter en bevat documenten over o.m. (mijn betrokkenheid bij) de totstandkoming van het Nederlandse vrouwenemancipatiebeleid tussen 1977 en 1995, over de Commission on the Status of Women(1986 -1997) en twee VN-Wereldvrouwenconferenties (Nairobi, 1985 en Beijing 1995). Voorts bevat het de door mij als Lid van het Europees Parlement (1999 – 2004) behandelde ‘dossiers‘, o.m. over mensenrechten, richtlijnen tegen discriminatie en asiel- en migratiekwesties. Verder materiaal over veel zaken die speelden en spelen in de vrouwenbeweging en in de homobeweging, waaronder de papieren van de International Conference on LGBT Human Rights (Montreal 2006), waarvan ik co-president was. Ik zal het archief t.z.t. aan IAV/Atria overdragen.

JS/februari 2019