Lijst van publicaties

Joke Swiebel, lijst van publicaties:

1. (met H. Brandenhorst e.a.), Afscheid van een moederbinding,  een uitdaging van Nieuw Lila aan het COC. Amsterdam 1969.

2. “Nieuw Lila is beeldschoon”, in: Is er een  seksuele revolutie? (door) W.J. Sengers e.a. Rotterdam (Universitaire  Pers/Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij) 1970, blz. 33-43.

3. “Homosexualiteit bestaat niet”, De Groene,  12 december 1970.

4. “Tante Marie is lesbisch”, Speling, 22 (1970)  1 (lente), blz. 49-60. Herdrukt in: Homofilie; informatie, onderzoek en  herwaardering. Amersfoort (DIC-map), 1973, 2e druk, blz. 83 e.v.

5. Het arbeidsaanbod van gehuwde vrouwen (doctoraalscriptie),  Bussum 1971.

6. De Nederlandse overheid en de werkende vrouw; op zoek  naar de waarde-oordelen achter het beleid (doctoraalscriptie), Amsterdam  1972.

7. “Homosexualiteit en vrouwenemancipatie”,  in: De Seringen Bloeien, of hoe homoseksuele vrouwen uit het vergeetboek  komen. Amsterdam (Dialoogreeks nr. 4, blz. 4-7).

8. “Omdat …”, in: Eronderuit (uitgave t.g.v.  het 5 jarig bestaan van MVM), Den Haag 1973, blz. 42-46.

9. “De Nederlandse overheid en de werkende vrouw”,  Beleid en Maatschappij, 1 (1974) 5 (mei), blz. 143-153.

10. (met G.J.E.M. Sanders), “Huwelijk en homosexualiteit”,  Intermediair. 10 (1974) 34 (23 augustus), blz. 1-7 + 9.

11. (idem), “Vrouwen en homosexualiteit; enige notities  bij een verwaarloosd onderzoeksterrein”, Intermediair, 10 (1974)  35 (30 augustus), blz. 15-23.

12. (met M. Tegelaars), “Bibliografie 1972”,  Acta Politica, 9 (1974) 1 (januari), blz. 101-119.

13. (idem), “Bibliografie 1973”, Acta Politica,  9 (1974) 4 (oktober), blz. 460-480.

14. “Naar een nieuwe relatiewetgeving”, SEK.  4 (1974) 11 (9 november), blz. 3-4.

15. “Politicologie – een literatuuroverzicht”,  Lover, (1974) 3, blz. 12-13.

16. “Safilios-Rothschild over het emancipatiebeleid”,  Lover, (1975) 1 (lente) blz. 11-12, (recensie).

17. “Aanvullend literatuuroverzicht feminisme en homofilie”,  Lover, (1976) 2 (zomer), blz. 9-11.

18. “Freeman over beweging en beleid”, Lover,  (1976) 4 (winter), blz. 9-11, (recensie).

19. “Hoe de WRR zich de emancipatie van de vrouw voorstelde”,  Wetenschap en Samenleving, (1977) 4 (april), blz. 3-11.

20. “Van leerstoel tot ijskast”, Wetenschap en  Samenleving, (1977) 4 (april), blz. 11-13.

21. “De wetenschappelijk ambtenaar als instituutsbibliothecaris”,  Open, 9 (1977) 4 (april), blz. 177-182.

22. “Pri(e)mus inter pares?”, Lover, (1978) 1  (lente), blz. 21-22, (recensie).

23. “De plicht tot arbeid” en “Herverdeling  van arbeid en overheidsbeleid”; hoofdstukken in de discussiemap Rooie  Sien wil herverdelen, o.r.v. M. Bruyn-Hundt e.a., Amsterdam (Rooie Vrouwen  in de PvdA), 1979.

24. “De bijzondere aspecten van de emancipatie van  lesbische vrouwen”, in: Homoseksualiteit, emancipatie en hulpverlening,  (lezing gehouden op studiedag van de Jhr. Mr. J.A. Schorerstichting),  Amsterdam 1980.

25. (met T. Dijkstra), “De overheid en het vrouwenvraagstuk;  emancipatiebeleid als mode en taboe”, in: Socialisties-Feministiese Teksten, deel 7, Amsterdam (Sara) 1982, blz. 42-64.

26. (met M. van der Aa e.a.), Een analyse van “het  vrouwenvraagstuk’, Den Haag (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  1982.

27. (samen met anderen), Emancipatie en inkomensbeleid;  probleemanalyse en beleidsoriëntatie. Rapport van de werkgroep Inkomensbeleid  van de Interdepartementale Coördinatiecommissie Emancipatiebeleid.  Den Haag (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 1983.

28. “De lesbische identiteit opnieuw bekeken”,  Speling, 35 (1983 4 (december), blz. 47-53.

29. “Individualisering in het inkomensbeleid; discussie  tussen vrouwenbeweging en politiek”, in: Socialisties-Feministiese  Teksten, deel 8, Amsterdam (Sara) 1984, blz. 10-35.

30. “Arbeid, macht en arbeidsethos”, lezing gehouden  op 20 november 1985 in het kader van het Studium Generale van de Rijksuniversiteit  Leiden onder de titel Heerschappij en Vrouwenmacht, in verkorte vorm afgedrukt  in Katijf, 7e jaargang, nr. 37 (februari 1987), blz. 6-10.

31. “Het emancipatiebeleid onder het kabinet-Lubbers:  prelude tot een grote verdwijntruc?” Paper voor de workshop “vrouwen  en politiek” in het kader van het politicologen-etmaal te Amersfoort,  5 en 6 juni 1986.

32. “The gender of bureaucracy; some reflections on  policy-making for women”, paper presented at the conference on “The  Gender of Power”. Leiden University, 24-25 September 1987. Later  in verkorte vorm verschenen in Politics, 8 (1988) 1 (April), blz. 14-19. [LINK]

33. “Haagse lessen; de vrouwenbeweging en de beleidsorganisatie  bij de rijksoverheid”, Katijf, 7e jaargang, nr. 45 (juni-juli 1988),  blz. 12-15.

34. “Netherlands”, in: Institutional Conditions for the Promotion of Equal Opportunities between Men and Women in the Member States of the European Community; revised edition of the short reports prepared for the Seminar held in Hannover on June 15th and 16th 1988; Hannover (Institut Frau und Gesellschaft) z.j. [1988], pp. 35-38.

34a. “The advantages and disadvantages of governmental  and non-governmental structures”; EC-Seminar on Institutional  Conditions for Equality between Men and Women in the Member States of  the Community, Hannover, 15-16 Juni 1988. Uitgave Kleine Verlag,  
Bielefeld 1989, blz. 67-73.

35. The integration of equality issues into government policies  and the role of national machinery in overall policy making. Report  submitted by the Dutch delegation (to the) Second Ministerial Conference on Equality between Women and Men  (of the) Council of Europe (Vienna, 4 – 5 July, 1989).

36. “Theoretische Überlegungen zu Feminismus  and Administration”. Vortrag für die 2. Feministische Juristinnentagung  (Bern, juni 1989). Gepubliceerd in : Regula Gerber Jenni, Claudia Kauffmann  u.a. (Hrsg.), Feministin und Juristin, Bern, 1990, blz. 9 – 23.

37. “Öffentliche Verwaltungen; Probleme und Herausforderungen  der Frauenpolitik”, in: Barbara Schaeffer-Hegel und Heidi Kopp-Degethoff  (Hrsg.), Vater Staat und seine Frauen. Zweiter Band: Studien zur politischen  Kultur. Pfaffenweiler (Centaurus Verlag), 1991, blz. 211-215.

38. “Die Bedeutung der Gleichstellungspolitik der  Europäischen Gemeinschaften und des Europarates für die Politik  in den Mitgliedstaaten, veranschaulicht durch einige Beispiele aus den  Niederlanden”. Vortrag für die Tagung “Frauen und EG”  (Bern, November 1990). Gepubliceerd in: Frauenfragen, 1991, nr.1, blz.  44-48.

39. (met Joyce Outshoorn), “Feminism and the State:  the case of the Netherlands”.1 Paper Politicologenetmaal (juni 1991),  Ned. Kring voor de Wetenschap der Politiek. Geactualiseerde versies verschenen  in: Geertje Lycklama à Nijeholt, Gina Vargas & Saskia Wieringa  (eds.), Triángulo de Poder. Bogota (Tercer Mundo Editores) 1996,  pp.179 -221; en in (van dezelfde redacteuren): Women’s Movements and Public  
Policy in Europe, Latin America and the Caribbean
. New York/London (Garland Publ.), 1998, pp. 143-165
Oorspronkelijk versie : Feminism in the Lowlands: movement, politics and civil service in the Netherlands. Paper prepared for the Workshop on Policies and Strategies related to Women’s Issues (Lima, Peru, 23-28 September 1989).

40. “The 37th session of the UN-Commission on the  Status of Women”, in: Netherlands Quarterly of Human Rights, 11(1993) nr 2, blz. 193-195.

41. “De VN-Wereldconferentie mensenrechten; van lobby  naar agendastatus”, in : Nemesis (Aktualiteitenkatern), 9 (1993)  5 (sept.-okt.), blz. 30-33. Zie: https://collectie.atria.nl/bibliotheek/item/351282-de-vn-wereldconferentie-mensenrechten?offset=2

42. “Women in technology – do they change technology  and society ?”, in : Women shape structural change; the engagement of women in technical fields.(Verslag UNESCO-conferentie), Leipzig (Dreiskau-Muckern) 1996.

43. (met Geertje Lycklama à Nijeholt en Gina Vargas),”The Global Institutional Framework: The Long March to Beijing”, in:  Geertje Lycklama à Nijeholt, Virginia Vargas & Saskia Wieringa (eds.): Women’s Movements and Public Policy in Europe, Latin America and the Carribean.  NewYork/London (Garland Publ.)1998, pp.25-48.

44. Notes from a Femocrat in International Relations. Paper prepared for the Workshop on the Future of IR-studies in the Netherlands.  Annual Conference of the Netherlands Political Science Association, Doorn, 28-29 May 1998.

45. Unpaid work and policy-making. Towards a broader perspective  of work and employment. New York: United Nations / Department of Economic  and Social Affairs, Discussion Paper nr. 4, February 1999. https://www.un.org/esa/desa/papers/1999/esa99dp4.pdf

45 A. Jong en oud in de Europese politiek, in Rooster, z.j. (1999), blaadje van de PvdA – Landelijke Werkgroep Ouderenbeleid.

46. Mainstreaming als verdwijntruc: het Europese emancipatiebeleid op de weegschaal, Lover, 26 (1999) 2 (juni), blz. 4-8; Ook verschenen in Zijwind, 14(1999) nr 4, blz.14-16.

46a. Commentaar op preadviezen van prof. Dr N. Sybesma-Knol en prof. dr. P.F. van der Heijden over ‘Handhaving van ILO minimumnormen’ en ‘Rol en betekenis van de rechtsontwikkeling binnen de ILO’, in: Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, nr. 120, Deventer (Kluwer) 2000, pp. 7-10.

47. Het handvest met fundamentele rechten van de Europese Unie: de complicaties bij een nog niet eerder uitgevoerde exercitie, Staatscourant, 26 november 1999

48. Minimumnormen voor asielprocedures: opstap naar een Europees asielsysteem, De Staatsourant, 7 september 2000

49. Europa zucht juist naar legale wiet: softdrugs, Trouw, 5 juli 2000

50. (met Lousewies van der Laan en Elly Plooy), Doorbreek machtspositie Vaticaan, Trouw, 18 november 2000

51. “Korthals heeft geen recht van spreken”, De Volkskrant, 26 maart 2001

52. ‘Laat Europa opkomen voor homo’s’, Trouw, 5 juli 2001

53. ‘Brussel wil met truc tot uniform strafrecht komen’, De Gelderlander, 4 oktober 2001

54. In galop naar Europees arrestatiebeleid, Trouw, 16 november 2001

55. Gay rights, a new orientation in Europe? Availabe at:
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/eu-gay-lesbian-rights-20020403.pdf

56. ‘Europees asielbeleid is hard nodig’, De Gelderlander, 22 juni 2002

57. Human Rights in the European Union; a plea for a coherent view, The Parliament Magazine, 16 September 2002

58. “How to promote human rights?”, The Parliament Magazine, issue 151, 9 December 2002.

59. “Strasbourg Diary”, in The Parliament Magazine, Issue 153, 27 January 2003.

59A. ‘De weg naar een coherent mensenrechtenbeleid voor de Europese Unie’, ELSA Leiden Magazine (European Law Students’ Association), jrg 3 (2003) nr. 2 (april), pp. 8 – 13.

60. (met Nebahat Albayrak), Rechten van Europese burgers in de VS lopen gevaar, De Volkskrant 26 mei 2003

61. (met Kathalijne Buitenweg),“EU moet partnerrelaties erkennen”, in De Volkskrant, 11 februari 2003.

61 A. (met Kathalijne Buitenweg), “Erken alternatieve relaties”, in Algemeen Dagblad, 23 september 2003.

61 B. From Rome to Amsterdam and beyond: reinforcement of protection.

Speech delivered at the seminar ‘The Fight against discrimination: the race and framework employment directive’, 2 June 2003.Trier: Europaische Rechtsakademie.

62. Hink-stap-sprong in Straatsburg, Column op website EP monitor, 24 oktober 2003.

63. (met Jan-Marinus Wiersma en Camiel Hamans), Het korte termijn geheugen van radicaal rechts, in: Radicaal rechts en de sociaal democratie. Brussel (Ned. delegatie van de sociaal democratische fractie in het Europees Parlement) 2003, blz.19-28.

64. “What could the European Union learn from the CEDAW Convention?”, in: Ineke Boerefijn a.o.(eds), Temporary Special Measures; Accelerating de facto Equality of Women under Article 4(1) UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Antwerpen (Intersentia) 2003, blz. 51-61.

64A. ‘The Fight goes on’, in The Parliament Magazine, Issue 170, 3 November 2003.

65. ‘Ik ben nog niet weg’. Column verschenen op de website “Het Roze Rijk”. 15 december 2003.

66. “Vrouwenbelangen in de Europese grondwet”, in: Vrouwenbelangen, 69(2004) 1(maart), blz.7

67. From Rome to Amsterdam and beyond: reinforcement of protection.

Speech delivered at the seminar ‘The Fight against discrimination: the race and framework employment directive’, 5 March 2004.Trier: Europaische Rechtsakademie. Available at: http://www.era-comm.eu/oldoku/adiskri/01_overview/2004_swiebel_en.pdf

68. “Tel Uw zegeningen”, in: COC Update, 3e jrg, nr. 2 (juni 2004), p.10. Zie ook:

69. “Legal recognition of same-sex partnerships by the European Union (1999-2004)”, to be published in: Stefano Fabeni & Helmut Graupner (eds), Marriage, Partnerships and Parenting in the 21st Century (Haworth press) forthcoming. (Draft version October 2004).

70. (met Wendy van der Tol en Eva Schreuder), ‘Wenselijkkheid en noodzaak van Europese ambtsberichten’, in: Ieder Voor Zich; De Asielzoeker, informatie en Europa, o.r.v. René Bruin, Amsterdam (Amnesty International) 2004, pp. 15-33.

71. “Debat tussen dwazen” (over homorechten in de Europese Grondwet); column, in: Gaykrant, 26e jrg, nr. 532 (3 juni 2005), p. 8-9.

72.“Seksuele rechten in Europa: een zoekplaatje”, in: Lover, tijdschrift over feminisme, cultuur en wetenschap, jrg. 32, nr. 3 (september 2005), p. k16-k19.

73. (Samen met Willemien Ruygrok), Het ontbreekt de PvdA aan lef, in : Trouw, 20 oktober 2005

74. “Het aandeel van vrouwen in de politieke besluitvorming.” Recensie boek Monique Leijenaar, Political Empowerment of Women, in: Internationale Spectator, jrg. 59, nr 12 (december 2005), p. 664-666. Ook verschenen op:

75. Emancipatie Internationaal. De doelstellingen zijn goed, maar waar blijven de instrumenten? en o, wat een fouten en omissies! Reactie op het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006 – 2010 van Minister De Geus (januari 2006). Ook als brochure uitgegeven door de Stichting Emancipatie Online (maart 2006).

76. “Euro Parliament Debate on Homophobia: A Twisting Commissioner and Frustrated MEPs”, UK Gay News, 16 January 2006.

77. Advies n.a.v. de Routekaart voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 2006-2010, geschreven t.b.v. E-quality, april 2006.

77 A/ Recommendations concerning the ‘Roadmap on Equality between women and men 2006-2010). Engelse vertaling van het door mij t.b.v. E-quality geschreven advies, april 2006.

78. “Zeer korte geschiedenis van het Europese vrouwenemancipatiebeleid”, in: Reader Roadmap Gender Equality, Den Haad (E-quality), maart 2006.

79. “Seminar sends a clear signal against homophobia”, in: FMA Bulletin (European Parliament Former Members Association), nr. 15 (june 2006), p. 13.

80.(met Kathalijne Buitenweg), Bescherm homo’s ; ook tegen uitzetting, Trouw, 20 november 2007

81. ‘La visibilité lesbienne au niveau international’. In: Invisibilité/Visibilité des lesbiennes. Actes du Colloque organisé par la Coordination Lesbienne en France a l’Hotel te Ville de Paris. Samedi 19 Mai 2007, blz. 139-147. Ook verschenen in Lesbia Mag, No. 283 (Octobre 2008), p.12-16.

81 A. De week van Joke Swiebel, Dagboek verschenen op de website van Amnesty International Nederland, 14-19 mei 2007.

82. ‘De Verklaring van Montreal over LGBT mensenrechten’. In: Homo-en Lesborechten zijn Mensenrechten, Themanummer van het Tijdschrift voor Humanistiek, nr. 33/34, juni 2008. p. 148-153. Ook verschenen als boek o.d.t. Urgentie geboden; homo-en lesborechten zijn mensenrechten, o.r.v. Ireen Dubel en André Hielkema. Amsterdam (Uitg. SWP) 2008.

82 A, The Montreal Declaration of LGBT Human Rights, in: Ireen Dubel and André Hielkema (eds.), Urgency Required; gay and lesbian rights are human rights,. S.l.(The Hague, Hivos) 2008, pp. 235-240. Available at: https://collectie.atria.nl/bibliotheek/item/205415-urgency-required?offset=4

[LINK]

83. Intercultural dialogue and diversity within the EU, In: Eurolimes, Journal of the Institute for Euroregional Studies, “Jean Monnet” European Centre of Excellence, vol 6, Autumn 2008, pp.101-112.

84. ‘Lesbian, gay, bisexual and transgender human rights: the search for an international strategy’, in: Contemporary Politics, vol. 15, no.1 (March 2009), pp. 19 – 35. [LINK]

85. ‘The European Union’s policies to safeguard and promote diversity’, in: Diversity and the European Union, eds. Elisabeth Prügl and Markus Thiel, New York (Palgrave Macmillan) 2009, pp. 21-36.

86. ‘Haasje-over in Brussel. Het Europese hokjesdenken inzake discriminatie’, in: Vrouw en Recht; de beweging, de mensen, de issues, o.r.v. Margreet de Boer en Marjan Wijers, Amsterdam (Pallas Publ.) 2009, pp. 35-38. [LINK]

89. ’Joyce en de ijzeren of fluwelen driehoek’, in: Joyce, weet je nog? Do you remember, Joyce?, o.r.v. Jantine Oldersma, Joke Swiebel en Petra de Vries, Amsterdam (Amsterdam Academic Women’s Press) 2009, pp.67-83. Zie [LINK]

90. (met Dennis van der Veur), ‘Hate Crimes against Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Persons and the Policy Response of International Governmental Organisations’, in: Netherlands Quarterly of Human Rights, vol.27 (2009) no. 4 (December), pp. 485 – 524.

91. ‘Cultuurpatronen; een persoonlijke herinnering’, in: ‘Bewaar me voor de Waanzin van het Recht’; Homoseksualiteit en strafrecht in Nederland, o.r.v. Gert Hekma en Theo van der Meer, Diemen (Uitg. AMB) 2011, pp.205 – 216. [LINK]

92. Van gedogen naar ‘gewoon homo zijn’; homoseksualiteit als thema in de Nederlandse politiek. Paper voor de workshop ‘Diversiteit in de Politiek’, van het Politicologenetmaal van de Nederlandse Kring voor de Wetenschap der Politiek (NKWP), Amsterdam, 9 en 10 juni 2011. [LINK]

93. Recensie van Abels, G., & Mushaben, M.J. (Eds.). (2012). Gendering the European Union; New Approaches to Old Democratic Deficits, Houndsmills: Palgrave Macmillan, 279 pagina’s, € 75,99, ISBN 978-0230296459, in : Tijdschrift voor genderstudies, 17 (2014), 3 , pp. 287-291.

94. ‘Over fluwelen driehoeken en het klappen van de zweep; een reactie op Alison E. Woodward’, in: Tíjdschrift voor genderstudies, 18 (2015) 1, pp. 19-23.

95.’In het hol van de leeuw’, in Het F-Boek, o.r.v. Renée Römkens en Anja Meulenbelt, Houten/Amsterdam, Atraia/Spectrum, 2015, pp. 207 – 211.

96. ‘Recognizing Gender and Sexuality at the United Nations’, in : ‘Habemus gender! Déconstruction d’une riposte religieuse’, Sextant (Revue de la structure de recherche interdisciplinaire sur le genre et la sexualité) 2015 – 31, Editions de l’Université de Bruxelles, pp. 25-41 [LINK]

97. Recensie van Katharina Boele-Woelki & Angelika Fuchs, Same-sex relationships and beyond. Gender Matters in the EU. Cambridge , Antwerp & Portland (Intersentia), 2017, in: Tijdschrift voor genderstudies, 21 (2018), 4 , pp. 381- 386.

98. Homostrijd nog niet klaar. Opiniestuk in Plus, bijlage bij Noord-Hollands Dagblad, 19 januari 2018, pp. 10-11. [LINK]
Bewerkte Engelse versie verschenen op Notchesblog, 2 april 2019 [LINK]

99. Het einde van artikel 248 bis. Kantelpunt in de relatie tussen de homobeweging en de overheid. In: Tijdschrift voor Genderstudies, jrg 22 (2019) nr.3, pp. 231-249. [LINK]

100. De Algemene Wet Gelijke Behandeling als mijlpaal in de geschiedenis van de Nederlandse homo-emancipatie, In : Beleid en Maatschappij, jrg 47 (2020) nr 3, pp. 290 – 310. [LINK]

101. Seksuele gerichtheid in artikel 1 van de Grondwet. In : Historica; tijdschrift voor gendergeschiedenis, jrg. 43 (2020), nr. 3, pp. 41 – 47. [LINK]

102. Van ‘alternatieve’ relaties naar de openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. De politieke geschiedenis van de Nederlandse relatiewetgeving. In: Beleid en Maatschappij, jrg. 49 (2022) nr. 2, pp. 154 – 176. [LINK]

103. Homopolitiek in Nederland (1966-2023). De symbolische kracht van wetgeving. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2024. [LINK]