Lezingen

Veel van de lezingen die ik in de loop der jaren heb gehouden zijn in bewerkte vorm in druk verschenen. Deze zijn op deze site als tekst – dan wel als verwijzing – te vinden onder ‘publicaties’. Mijn bijdragen aan de plenaire debatten in het Europees Parlement staan op de EP website.