Start

Welkom op mijn website

Ik kom uit een sociaaldemocratisch en humanistisch nest, maar heb een hekel aan dogma’s en schijnbare vanzelfsprekendheden. Ik heb nooit willen afgaan op het oordeel van anderen, maar dingen zelf willen onderzoeken. Dat is altijd mijn motto geweest, hoe verschillend de petten ook kunnen zijn als activist, beleidsambtenaar, politicoloog, politica, (amateur-) wetenschapper.
Steeds gaat het mij om dezelfde thema’s: mensenrechten, vrijheid en rechtvaardigheid, feminisme en de homo-strijd. Mijn deelname aan de homobeweging en de vrouwenbeweging is bepalend geweest en is dat nog steeds. Ik volg niet alleen het spoor terug, maar volg ook – met kritische distantie – de discussies van deze tijd.
Deze website bevat een aantal van mijn publicaties, interviews en lezingen.

Joke Swiebel

Homopolitiek in Nederland

Publicatie 26 januari 2024