Curriculum Vitae

Joke SwiebelJoke Swiebel (geb. 1941) studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was negen jaar aan diezelfde universiteit verbonden, eerst als kandidaat-assistent economie en daarna als hoofd van de politicologie bibliotheek. Sinds de zestiger jaren is zij actief in zowel de vrouwenbeweging als in de homobeweging.

In 1977 maakte zij van emancipatiebeleid haar beroep en trad toe tot de staf van de Emancipatie Kommissie (EK), het eerste adviesorgaan van de regering voor het vrouwenemancipatiebeleid in Nederland. In 1979 stapte zij over naar de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE); dit beleidsonderdeel ressorteerde eerst onder het ministerie van CRM, vanaf 1982 onder het Ministerie van SZW. Joke Swiebel werkte hier tot 1995 als senior beleidsambtenaar/ afdelingshoofd op verschillende beleidsterreinen. Als coördinator voor internationale emancipatie-aangelegenheden trad zij op als vertegenwoordiger van Nederland bij vele bijeenkomsten van de Verenigde Naties, de Raad van Europa en de Europese Unie. Zij was hoofd van de Nederlandse delegatie naar de VN-commissie voor de positie van vrouwen (Commission on the Status of Women – CSW) van 1988 tot 1995, en in 1992 en 1993 vice-voorzitter van die commissie. Zij leidde het Nederlandse onderhandelingsteam bij de Vierde Wereldvrouwenconferentie van de VN (Beijing, 1995).

Joke Swiebel is al jarenlang lid van de Partij van de Arbeid. Zij heeft haar steentje bijgedragen aan partij-werkgroepen en adviescommissies over diverse onderwerpen.

Van 1999 tot 2004 was zij Lid van het Europees Parlement. Zij hield zich vooral bezig met mensenrechten, gelijke behandeling en anti-discriminatiewetgeving en het asiel- en migratiebeleid. Voorts was zij voorzitter van de ‘Intergroup for Gay and Lesbian Rights’, een informeel samenwerkingsverband van EP-leden en -medewerkers van verschillende politieke achtergronden, die zich inzetten voor de rechten van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen.

In 2006 was Joke Swiebel Co-President van de Internationale Conferentie over LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) Human Rights, die in Montreal werd gehouden in het kader van de 1st World Outgames. Daar werd de Declaration of Montreal aangenomen, een lobby-document dat de eisen van de wereldwijde homobeweging samenvat. In januari 2007 kreeg zij de Bob Angelo-penning vanwege haar inzet voor de nationale en internationale homobeweging. In mei 2019 ontving zij de Jos Brink Oeuvreprijs, de staatsprijs voor de lhbti emancipatie [LINK].

Joke Swiebel was o.m. voorzitter van het Internationaal homo/lesbisch informatiecentrum en archief (IHLIA) en lid van de Raad van Toezicht van Movisie, kenniscentrum voor maatschappelijke ontwikkeling. Zij heeft tal van artikelen geschreven en lezingen gegeven.