Van ‘alternatieve relaties’ naar de openstelling van het huwelijk

Wat ging er vooraf aan de openstelling van het huwelijk in 2001? Die geschiedenis is heel anders en veel langer dan veelal gedacht. Geen rechte lijn op naar de overwinning maar talloze kronkelwegen en ook nederlagen. Zoals de teloorgang van de individualisering. Dit stukje geschiedenis wordt verteld in mijn nieuwe artikel verschenen in: Beleid en Maatschappij, jrg. 49 (2022) nr. 2, pp. 154 – 176. [LINK].

 

Het artikel is hieronder te lezen (en te downloaden).

 

Pre-print_ Swiebel - Van alternatieve relaties naar de openstelling van het huwelijk _ jan 2022