Grondwetbank

Seksuele gerichtheid in artikel 1 van de Grondwet; de geschiedenis van een symbolisch strijdpunt

In dit stuk schets ik het twintig jaar lange debat over het voorstel om ‘seksuele gerichtheid’ toe te voegen aan artikel 1 van de Grondwet. [Historica, jrg. 43 (2020), nr. 3, pp. 41-47.] Ik probeer de vraag te beantwoorden waar die strijd eigenlijk over ging. [LINK]. Het voorstel is in december 2019 aangenomen in de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste Kamer. Voor wie de verdere voortgang van het voorstel wil volgen, dat kan hier.

Mijn stuk staat in het themanummer over LGBT-geschiedenis van Historica, tijdschrift voor gendergeschiedenis. Voor meer over dit blad, zie hier.