Grondwetbank

Seksuele gerichtheid in artikel 1 van de Grondwet; de geschiedenis van een symbolisch strijdpunt

In dit stuk schets ik het twintig jaar lange debat over het voorstel om ‘seksuele gerichtheid’ toe te voegen aan artikel 1 van de Grondwet. [Historica, jrg. 43 (2020), nr. 3, pp. 41-47.] Ik probeer de vraag te beantwoorden waar die strijd eigenlijk over ging. [LINK]. Het voorstel is 0p 30 juni 2020 aangenomen door de Tweede Kamer en op 9 februari 2021 door de Eerste Kamer. Voor wie de gang van zaken precies wil bekijken, dat kan hier.

Mijn stuk staat in het themanummer over LGBT-geschiedenis van Historica, tijdschrift voor gendergeschiedenis. Voor meer over dit blad, zie hier.