Links

Hieronder enige websites die ik vaak gebruik (naar volledigheid is niet gestreefd).

NEDERLAND

Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis: https://atria.nl/

IHLIA / LGBT Heritage (Internationaal homo- en lesbisch informatiecentrum en archief): https://www.ihlia.nl/

Zoeken in de Nederlandse Centrale Catalogus: https://87901.on.worldcat.org/discovery#

Beleid en regelgeving in Nederland: https://www.overheid.nl/beleid-en-regelgeving

Parlementaire stukken vanaf 1995 : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken/parlementair

Parlementaire stukken uit de periode 1814 – 1995: https://www.statengeneraaldigitaal.nl/

EUROPA

Links naar websites van Europese Unie en (verdragen & jurisprudentie) Raad van Europa: https://www.overheid.nl/europese-overheidsinformatie

Eur-Lex (Engelse versie): https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en

Europese Raad en de Raad (van ministers) van de EU: https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/

European Commission >>> gender equality: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_en

European Commission >>> combatting discrimination (inter alia LGBTI issues) : https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination_en

European Parliament: http://www.europarl.europa.eu/portal/en

Zoekfunctie Europees Parlement: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/search/search.do?searchTab=y

Raad van Europa: https://www.coe.int/en/web/portal

European Commission on Sexual Orientation Law: [LINK]

MONDIAAL

UN women: http://www.unwomen.org/en

UN Human Rights Council: https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/home.aspx

UN Office of the High Commissioner for Human Rights >>> databases: https://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/databases.aspx

ILGA-Europe: https://www.ilga-europe.org/

Arc International : https://arc-international.net/

International Commission of Jurists >>> sexual orientation and gender identity: https://www.icj.org/themes/sexual-orientation-and-gender-identity/