Van gedogen naar “gewoon homo zijn”; homoseksualiteit als thema in de Nederlandse politiek

Dit stuk gaat over probleemdefinities en beleidsagendering. In Nederland (en in andere landen) staat het thema homoseksualiteit in wisselende gedaanten op de politieke agenda. Welke opvattingen van ‘het probleem’ heeft de homobeweging sinds WO II naar voren gebracht en welke opvattingen leefden er onder politici en gezagsdragers? Welke strijdpunten kwamen en komen op de politieke agenda?

Dit paper heb ik voorjaar 2011 geschreven voor de Workshop ‘Diversiteit in de Politiek’, onderdeel van het zgn. Politicologenetmaal van de Nederlandse Kring voor de Wetenschap der Politiek (NKWP) dat op 9 en 10 juni 2011 in Amsterdam werd gehouden.

Document in PDF: Van gedogen naar ‘gewoon homo zijn’