Het einde van artikel 248bis

Het einde van artikel 248 bis. Kantelpunt in de relatie tussen de homobeweging en de overheid. In: Tijdschrift voor Genderstudies, jrg 22 (2019) nr.3, pp. 231-249.

Document in PDF: Het einde van artikel 248bis

Artikel 248bis van het Wetboek van Strafrecht (WvSr) was tussen 1911 en
1971 de enige bepaling in de Nederlandse wetgeving die homoseksueel gedrag expliciet discrimineerde. Dit wetsartikel stelde seksueel verkeer van een meerderjarige met een minderjarige van hetzelfde geslacht strafbaar, terwijl voor heteroseksueel verkeer de leeftijdsgrens 16 jaar was – en is.

In dit verhaal ga ik na welke maatschappelijke en politieke processen tot de afschaffing van deze wetsbepaling (in 1971) hebben geleid. Dit verhaal maakt onderdeel uit van het themanummer getiteld Nieuwe perspectieven op de geschiedenis van de Nederlandse homo-emancipatie van het Tijdschrift voor Genderstudies, jaargang 22, nr. 3. Dat nummer als geheel is te vinden op de website van de uitgever.