Disclaimer

Het copyright voor materiaal op deze website ligt bij mij, tenzij anders aangegeven. U mag deze informatie lezen en downloaden, maar het is niet toegestaan teksten of beeldmateriaal te veranderen, versturen of verkopen zonder mijn toestemming. Het copyright van materiaal waarnaar door middel van een link wordt verwezen, ligt uiteraard bij de oorspronkelijke auteurs of instanties. Ik heb er naar gestreefd betrouwbare en relevante informatie te bieden. Desondanks kan ik niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde correct en volledig is. Daarom kan ik geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden aanvaarden. Mocht u dergelijke onjuistheden tegen komen, dan stel ik het zeer op prijs indien u dit aan mij wilt doorgeven (via de rubriek contact). Joke Swiebel, 30 mei 2007