CV

Joke Swiebel (geb.1941) is sinds de Europese verkiezingen van 1999 lid van het Europees Parlement. Als lid van de delegatie van de Partij van de Arbeid heeft zij zitting in de fractie van de Europese Sociaal-Democraten, met ruim 180 leden de op een na grootste EP-fractie.
Binnen het Europees Parlement maakt zij deel uit van de Commissie Vrijheden en Rechten van de Burger, Justitie en Binnenlandse Zaken en van de Commissie voor de Rechten van de Vrouw en Gelijke Kansen. Zij houdt zich vooral bezig met beleidsonderwerpen zoals mensenrechten, gelijke behandeling en anti-discriminatiewetgeving, asiel-en migratiebeleid en het drugsbeleid. Voorts is zij voorzitter van de 'Intergroup for Gay and Lesbian Rights', een informeel samenwerkingsverband van EP-leden en -medewerkers van verschillende politieke achtergronden, die zich inzetten voor de rechten van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen.

Joke Swiebel is al meer dan 30 jaar lid van de Partij van de Arbeid. Zij heeft haar steentje bijgedragen aan partij-werkgroepen en adviescommissies over onderwerpen zoals gelijke rechten voor vrouwen, hervorming van het sociale zekerheidsstelsel en de homo-emancipatie.

Sinds de zestiger jaren is zij activist en deskundige in zowel de vrouwenbeweging als in de homobeweging.

Joke Swiebel studeerde politieke wetenschappen en economie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was negen jaar aan diezelfde universiteit verbonden, eerst als kandidaat-assistent economie en daarna als hoofd van de politicologie bibliotheek

In 1977 maakte zij van emancipatiebeleid haar beroep en trad toe tot de staf van de Emancipatie Kommissie (EK), het eerste adviesorgaan van de regering voor het vrouwenemancipatiebeleid in Nederland. In 1979 stapte zij over naar de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid, onderdeel van het toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. In 1982 werd deze directie overgeplaatst naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Joke Swiebel werkte hier tot 1995 als senior beleidsambtenaar en afdelingshoofd verantwoordelijk voor (achtereenvolgens) sociaal-economische en juridische zaken, algemene beleidsplanning en internationale aangelegenheden.
Als coördinator voor internationale emancipatie-aangelegenheden trad Joke Swiebel op als vertegenwoordiger van Nederland bij vele bijeenkomsten van de Verenigde Naties, de Raad van Europa en de Europese Unie. Zij was hoofd van de Nederlandse delegatie naar de VN-commissie voor de positie van vrouwen (Commission on the Status of Women - CSW) van 1988 tot 1995, en in 1992 en 1993 vice-voorzitter van die commissie. Zij leidde het Nederlandse onderhandelingsteam bij de Vierde Wereldvrouwenconferentie van de VN (Peking,1995) en had een actief aandeel in de EU-voorbereidingen.

Joke Swiebel heeft talrijke artikelen, papers e.d. gepubliceerd over onderwerpen zoals (vrouwen-)emancipatiebeleid, mensenrechten, arbeidsmarktbeleid en sociale verzekeringen en over bestuurlijke organisatie. Zij heeft als co-rapporteur namens het Europees Parlement een substantiele bijdrage geleverd aan de totstandkoming van nieuwe Europese anti-discriminatiewetgeving. Zij is rapporteur over de toestand van de mensenrechten in de Europese Unie in 2001.

(English)

print