links
>Favoriete Sites
>Instellingen van de EU en officiële documenten
>"De socialistische familie"
>Vrijheden en rechten van de burger
>Vrouwenrechten, emancipatie en wat dies meer zij
>Intergroup on Gay and Lesbian Rights


>Favoriete sites

http://www.statewatch.org
Statewatch volgt vooral onderwerpen in de justitie- en politiesfeer en is zeer kritisch over recente ontwikkelingen, waarbij 'ferm' EU optreden vooral ten koste van de burgerrechten dreigt te gaan. De site bevat zeer veel nauwkeurige analyses van recente voorstellen en precieze verwijzingen naar die stukken.


http://www.emancipatie.nl/home/nieuw_op_de_site/
Met het (vrouwen-)emancipatiebeleid heb ik een langdurige en hechte relatie. Dit is echt de beste site op dit gebied, onmisbaar voor vriend en vijand. Ik ben bestuurslid van de Stichting die hier achter zit, maar ik vind dat een beetje reclame in dit geval wel mag. Zie ook de bijbehorende startpagina http://emancipatie.pagina.nl

http://www.pica.nl/ne/
Hier krijg je (als je tenminste een bibliotheekpas hebt) rechtstreeks toegang tot de Centrale Catalogus van alle bibliotheken in Nederland en tot nog veel meer documentaire en bibliotheekinformatie. Onmisbaar als je je in een (nieuw) onderwerp moet verdiepen. Voor de sociale wetenschappen ook aanbevolen de Amsterdamse sociologen site http://www.pscw.uva.nl/sociosite/topics/index.html met een alfabetisch trefwoordenlijst (van activism tot youth)

 

http://www-unix.umbc.edu/~korenman/wmst/links.html
De beste vrouwenstudies database ter wereld onderhouden door de veelgeprezen Joan Korenman van de University of Baltimore (USA).

  http://www.womenontheweb.nl
Begonnen als de Webgrrls (let op die dubbele RR), een enthousiaste club met jonge meiden maar ook oudere types zoals ik met een tic voor computers en het internet. Ik heb wat dit betreft natuurlijk een late roeping. Nuttig netwerk en veel onmisbare tips. Zonder deze club was het me nooit gelukt iets van de computer te gaan begrijpen.

  http://www.politicalresources.net/
Van de vele overzichtssites met internationale politieke informatie is dit de aardigste,
omdat het niet alleen verwijst naar overheidsbronnen, maar ook naar politieke
partijen, verkiezingsuitslagen en media. Wat Nederland betreft, is www.politiek.pagina.nl natuurlijk een uitstekend startpunt.
>Instellingen van de EU en officiële documenten:

 

http://www.europa.eu.int/eur-lex
Dit is de portaalsite voor het recht van de Europese Unie

  http://www.europarl.eu.int
Europees Parlement

  http://www.europarl.eu.int/denhaag/
Europees Parlement, Voorlichtingsburo Den Haag

  http://europa.eu.int/comm/index_nl.htm
Europese Commissie

  http://ue.eu.int/nl/summ.htm
Raad van de Europese Unie

  http://www.curia.eu.int/nl/index.htm
Hof van Justitie van de EG

  http://www.euro-ombudsman.eu.int/home/nl/default.htm
Europese Ombudsman

>"De socialistische familie"
 

http://www.pvda.nl
Partij van de Arbeid


 

http://www.pesdelegatie.nl
Nederlandse delegatie van de Sociaal-democratische fractie in het Europees Parlement

 

http://www.socialistgroup.org
Socialistische fractie in het Europees Parlement, de PES

 

http://www.eurosocialists.org/
Partij van de Europese socialisten

>Vrijheden en rechten van de burger
 

Onderstaande links hebben vooral te maken met het werkterrein van de EP-commissie Vrijheden en Rechten van de Burger, Justitie en Binnenlandse Zaken(LIBE).
Deze commissie heeft een eigen website :

http://www.europarl.eu.int/committees/libe_home.htm
waarop vergaderdata, agenda's en natuurlijk de vergaderstukken, maar ook een nieuwsbrief.
Andere officiele informatie tref je onder meer aan bij:

  DG Justitie en Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie
http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/index_en.htm
Hier is o.m. een zgn. scoreboard te vinden dat precies de stand van zaken van de besluitvorming over verschillende dossiers aangeeft.

  http://www.europarl.eu.int/comparl/libe/elsj/default_en.htm
Stand van zaken met betrekking tot de Ruimte van Veiligheid, Vrijheid en Rechtvaardigheid

  http://www.europarl.eu.int/charter/default_en.htm
Het Europees Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

  http://www.europol.eu.int/home.htm
Europol

  http://www.emcdda.org/
Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving - EWDD

  http://www.eumc.eu.int/
Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat - EUMC

  http://www.coe.int/ecri
European Commission against Racism and Intolerance (Raad van Europa)

  http://www.unhchr.ch/
De mensenrechten-tak van de VN, met onder meer de database van de zes verdrag-toezichtscomite's:

  http://www.unhcr.org/
UNHCR (Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties)

Verder is er op dit terrein een groot aantal maatschappelijke organisaties (NGO's) actief. Zij beschikken over veel nuttige informatie en volgen vanuit een onafhankelijke positie de Europese besluitvorming kritisch .
Enige voor mij belangrijke organisaties:


  Amnesty International
http://www.amnesty.org/

 

Amnesty International, European Union Office
http://www.amnesty-eu.org

  Human Rights Watch
http://www.hrw.org/

  European Council on Refugees and Exiles
http://www.ecre.org/

  European Network against Racism
http://www.enar-eu.org/

  Platform of European Social NGO's
http://www.socialplatform.org/

  Migration Policy Group
http://www.migpolgroup.com/

 

European NGO Council on Drugs and Development
http://www.encod.org

>Vrouwenrechten, emancipatie en wat dies meer zij

  De EP-commissie Rechten van de Vrouw en Gelijke kansen publiceert haar officiele informatie (agenda's, vergaderstukken etc.) op
http://www.europarl.eu.int/committees/femm_home.htm

  De Europese Commissie (DG werkgelegenheid en sociale zaken) heeft ook een 'Gender Equality'site:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/index_en.htm

  Onmisbaar als voorportaal naar vele berichten en sites omtrent emancipatie is ook
http://www.emancipatie.nl

  alsmede de daaraan gekoppelde site over gelijke behandeling m/v met een onderdeel internationale regelgeving:
http://www.gelijkebehandeling.nl

  Netwerk van experts inzake gelijk behandelingswetgeving van de EU:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/rights/experts_en.html
Hier vindt u ook het Bulletin dat drie keer per jaar verschijnt en waarin de stand van zaken in de EU en in de afzonderlijke lidstaten krtisch wordt gevolgd.

  Voor heel veel recent wetenschappelijk onderzoek naar allerlei aspecten van het vrouwenemancipatiebeleid kun je terecht bij de Standing Group on Women and Politics (European Consortium of Political Research). Zie o.m. de rubriek 'working papers'. Om je vingers bij af te likken:
http://www.essex.ac.uk/ecpr/standinggroups/women/index.htm

 

Zie ook een groot vergelijkend onderzoeksproject naar de probleemdefinities in het vrouwenemancipatiebeleid van diverse (huidige en toekomstige) EU-landen, een goudmijn aan informatie en analyse:
http://www.iwm.at/mageeq/


De grote internationale organisaties hebben heel wat interessante informatie over de positie van vrouwen bijeengebracht. De belangrijkste zijn:

  Women Watch van de Verenigde Naties:
http://www.un.org/womenwatch/

  UNIFEM (VN agency)
http://www.unifem.org/

  ILO
http://www.ilo.org/public/english/bureau/gender/overview/ilo.htm

  Wereldbank
http://www.worldbank.org/gender

  Raad van Europa
http://www.humanrights.coe.int/equality

  OECD - daar zit "gender" verstopt achter "social issues" (je moet maar op het idee komen)
http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_34541_1_1_1_1_37419,00.html

  Inter-Parlementaire Unie
http://www.ipu.org/iss-e/women.htm

Van de vele NGO's (vrouwenbewegingen en organisaties alsmede expertisecentra) noem ik:

  De Europese vrouwenlobby
http://www.womenlobby.org/

 

Het International Women's Tribune Centre in New York, vooral gericht op de VN
http://www.iwtc.org/

  Men heeft daar ook een uitstekende verzendboekhandel met volgens mij het beste aanbod van
beleidsrelevante vrouwenstudies boeken dat je je maar denken kunt :
http://www.womenink.org/

  European Women Lawyers Association
http://www.ewla.org

  WIDE (Women in Development Europe)
http://www.eurosur.org/wide/

en voor Nederland natuurlijk:

  Clara Wichmann Instituut, vooral over juridische onderwerpen
http://www.clara-wichmann.nl/

  E-quality, met haar onderafdeling EU-quality gericht op Europese vrouwenzaken
http://www.e-quality.nl

  Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging
http://www.iiav.nl/

  De Vrouwen Alliantie
http://www.vrouwenalliantie.nl/

  Het vrouwenplein van het Amsterdamse vrouwenhuis
http://www.vrouwenplein.nl/

 

De Nederlandse Vrouwenraad
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl

  En zie voor zeer veel andere informatie en verwijzingen de nieuwe startpagina
http://emancipatie.pagina.nl/
>Intergroup on Gay and Lesbian Rights

  De Intergroup on Gay and Lesbian Rights heeft een eigen website:
http://www.gayandlesbianrightsintergroup.org/

Er is ook een website met informatie over de Hearing die 28 juni 2001 in Brussel werd gehouden over de positie van lesbische vrouwen en homoseksuele mannen in de EU-toetredingslanden.
http://people.a2000.nl/hverkerk/Hearingintergroup

Informatie over homorechten in Europa is te vinden bij

 

http://pvda.nl/renderer.do/clearState/true/menuId/98140/returnPage/96517/
Het PvdA-netwerk over homo-emancipatie

  http://www.hrw.org/lgbt/jurisprudence.htm
Internationale Jurisprudentie op het gebied van seksuele gerichtheid en gender identiteit

 

ILGA-Europe
http://www.ilga-europe.org

  en ILGA wereldwijd
http://www.ilga.org

  Voor Nederland natuurlijk het Homodok
http://www.homodok-laa.nl/

 

en als vanouds het COC
http://www.coc.nl/