Recente publicaties

 

nieuw artikel

2007-01-21

28. Uitreiking Bob Angelopenning

Op 21 januari 2007 kreeg ik de Bob Angelopenning uitgereikt, vanwege mijn verdiensten voor de (internationale) homobeweging. Ik was daar heel erg blij mee. 
 
Op de website van het COC is een verslag hiervan te vinden: [klik hier] hieronder opgenomen, maar dan zonder foto"s) 
Voor de toespraak van COC-bestuurslid Joyce Hamilton: [klik hier] 
 
Het videoverslag dat Menno Vellinga van de uitreiking maakte staat op YouTube: [klik hier]
 
 
 
21-01-2007 Joke Swiebel heeft de Bob Angelo-penning gekregen.  
 
De prijs, die door het COC wordt toegekend aan personen of organisaties die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de homo-emancipatie, werd zondag 21 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van het COC uitgereikt aan de voormalige Europarlementariër.  
 
"Dit jaar willen we met de Bob Angelo-penning een vrouw eren die zich al sinds de 2e feministische golf met grote toewijding inzet voor de rechten van o.a. vrouwen en homoseksuelen. Een vrouw van kaliber, zowel nationaal als internationaal. En een voorbeeld voor vele (lesbische) vrouwen", met die woorden motiveerde Joyce Hamilton, bestuurslid internationaal beleid van COC Nederland, in haar toespraak bij de aanbieding van de penning de keuze voor Joke Swiebel. 
 
"Haar carriere kan in 3 woorden samengevat worden: emancipatie, solidariteit en idealisme. Eind jaren ’60 begonnen als activiste in de homo/lesbische en de vrouwenbeweging, heeft ze daarna als internationaal opererend ambtenaar en Europees politica van emancipatiebeleid haar beroep gemaakt en voor haar idealen op Europees en wereldniveau gestreden", vervolgde Hamilton. 
 
Ze maakte in haar toespraak duidelijk dat Joke Swiebel als één van de meest uitgesproken woordvoerders op internationaal vlak inhoud heeft weten te geven aan de voortrekkersrol die Nederland vervult in het internationaal bevorderen van homo-emancipatie. 
 
Als wapenfeiten noemde Hamilton het gedegen rapport dat Swiebel als EU-mensenrechtenrapporteur schreef waarmee ze dit soort rapportages tot structureel onderdeel van het werk van de Europese Unie gemaakt heeft en haar voorzitterschap van de Intergroup on Gay & Lesbian Rights in het Europees Parlement. 
 
Kenmerkend voor haar werk en haar bijdrage aan de homo-emancipatie noemde Hamilton het feit dat Joke Swiebel al in een vroeg stadium het belang van "Europa" heeft ingezien en begreep dat een brede coalitie met vrouwen, ouderen, transgenders en gehandicapten daarvoor belangrijk is. Vanuit het diep doorleefde besef dat de belangen van deze groepen onderling verband houden, heeft ze een grote bijdrage aan die samenwerking geleverd. 
 
"Als persoon en als collega wordt ze zeer gewaardeerd om haar dossierkennis, ze bijt zich vast in de materie en betreedt altijd goed voorbereid het strijdperk. Wars van partijpolitiek, dogma’s en conventies. Dat maakt haar samen met haar standvastigheid, scherpte en lange adem tevens een geduchte tegenstander. Maar wel een met het hart op de juiste plaats, geen verborgen agenda’s en te vertrouwen op haar woord", zo karakteriseerde Hamilton de werkwijze van "dit boegbeeld voor de nationale en internationale homo-emancipatie".  
 
 
 
In haar dankwoord beklemtoonde Joke Swiebel dat ze haar inzet eigenlijk altijd heel vanzelfsprekend had gevonden. En ze sprak de hoop uit dat het COC doorgaat met internationale projecten en belangenbehartiging, want dat is nog altijd bittere noodzaak en zeker een land als Nederland dient daar een voorbeeld te geven. 
 
De Bob Angelo-penning is in 1991 door het COC ingesteld als posthume hommage aan Niek Engelschman (1913-1988) die onder de schuilnaam Bob Angelo in 1940 met enkele vrienden het blad "Levensrecht" oprichtte waaruit in 1946 het COC is voortgekomen. Met de uitreiking van deze penning eert het COC personen, groepen of organisaties die zich op bijzondere wijze op nationaal of internationaal niveau verdienstelijk hebben gemaakt voor de emancipatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. 
 
De Bob Angelo-penning werd eerder ondermeer toegekend aan voetbalscheidsrechter John Blankenstein, tv-presentator Paul de Leeuw, homoloog Rob Tielman, Mama Cash-oprichtster Marjan Sax, Gaykrant-hoofdredacteur Henk Krol, filmregisseur Derek Jarman, schrijfster Andreas Burnier, choreograaf Hans van Manen en pater Van Kilsdonk. 
 
[Bron: COC NL] 
 

 

Eerder verschenen publicaties