Recente publicaties

 

nieuw artikel

2006-04-01

19. Advies n.a.v. de Routekaart voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 2006-2010, geschreven t.b.v. E-quality, april 2006.

Op 3 maart 2006 publiceerde de Europese Commissie de zgn. Roadmap for Equality between Women and Men. Dit stuk schetst het Europese vrouwenemancipatiebeleid voor de komende vijf jaar.  
De Nederlandse Coördinatie in de Europese Vrouwenlobby (NCEWL) en E-quality organiseerden samen op 17 maart 2006 een bijeenkomst hierover. Voor het verslag daarvan: [klik hier]
 
Vervolgens schreef ik voor E-quality een advies over deze Roadmap en hoe die gebruikt kan worden om het Nederlandse én het Europese emancipatiebeleid te versterken: [klik hier] 

 

Eerder verschenen publicaties