Recente publicaties

 

nieuw artikel

2005-06-03

6. Debat tussen dwazen - over homorechten in de Europese Grondwet.

Homorechten in de Europese grondwet 
 
[Column gepubliceerd in de Gaykrant , 26e jrg, nr.532, 3 juni 2005, p. 8-9]  
 
De discussie in de media over het referendum over de Europese Grondwet op 1 juni a.s. hangt me mijlen de keel uit. Het is een debat tussen dwazen. Veel zogenaamde meningen en weinig feiten. Met halve waarheden en bangmakerij schieten we niks op.  
Mijn stelling: als de rechten van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen je ter harte gaan, is er alle reden vóór te stemmen. Laten we naar de feiten kijken.  
 
Reden nr. 1. De Europese Grondwet is het eerste en enige internationale verdrag waarin een verbod op homodiscriminatie is opgenomen. In artikel II-81 staat letterlijk: iedere discriminatie, met name op grond van (onder meer) seksuele gerichtheid is verboden. Dit discriminatieverbod geldt voor de EU instellingen zelf en voor de lidstaten, voorzover zij EU regels uitvoeren. Dit is een belangrijke politieke uitspraak, maar biedt de Europese burgers ook praktische bescherming.  
 
Reden nr. 2. De EU rekent homorechten tot de mensenrechten. Artikel I-2 noemt gelijkheid, non-discriminatie en de rechten van minderheden expliciet als waarden van de EU, op één lijn met de democratie en de rechtsstaat. Kandidaat-lidstaten moeten discriminerende wetten en praktijken afschaffen voordat zij tot de EU kunnen toetreden (artikel I-58). En zouden lidstaten in dit opzicht dreigen af te glijden, dan kunnen zij tot de orde worden geroepen (artikel I-59).  
 
Reden nr. 3. Het bestrijden van discriminatie is met zoveel woorden vermeld als één van de doelstellingen van de EU (artikel I-3). Alle lidstaten moeten daaraan meewerken (artikel I-5). De strijd tegen alle vormen van discriminatie – waaronder homodiscriminatie – moet leidraad zijn bij maatregelen op álle beleidsterreinen (artikel III-118), dus ook op justitiegebied en in het buitenlands beleid.  
 
Reden nr. 4. De besluitvorming over concrete maatregelen tegen discriminatie wordt transparanter en democratischer; de macht van de Europees Parlement wordt versterkt (artikel III-124). Dat geeft meer aanknopingspunten voor open debat en eerlijke strijd. 
 
Reden nr. 5. Het recht om te trouwen en een gezin te stichten wordt gewaarborgd volgens nationale wetten (artikel II-69); de EU gaat daar niet over. Dit betekent dat - in tegenstelling tot wat sommigen suggereren - de EU straks niet kan bepalen dat Nederland de openstelling van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht moet terugdraaien. En over de grensoverschrijdende aspecten van het familierecht (erkenning van relaties en adopties uit het buitenland) behoudt ieder land zijn vetorecht (artikel III-269). 
 
Kortom: De Europese Grondwet bevat in de strijd voor gelijke behandeling een stevige steun in de rug. Natuurlijk valt er voor homorechten nog veel te doen in Europa. De Grondwet is daarbij geen hinderpaal, maar een bondgenoot. 
 
Joke Swiebel (Voormalig Lid van het Europees Parlement voor de PvdA) 

 

Eerder verschenen publicaties