Gegevensoverdracht EU-burgers; bakzeil voor Bolkestein
31 maart 2004Ik ben zeer verheugd dat het Europees Parlement de resolutie inzake de overdracht van persoonsgegevens aan de Verenigde Staten vandaag heeft goedgekeurd. Nu is duidelijk dat de Europese Commissie in de persoon van Commissaris Frits Bolkestein, haar bevoegdheden heeft overschreden, haar rol als hoedster der Verdragen niet heeft uitgevoerd en dat er een nieuw voorstel moet komen om een betere bescherming van de EU-burgers te garanderen.  

Terrorismebestrijding is noodzakelijk, maar niet alle middelen zijn daarbij geoorloofd. De overeenkomst inzake gegevensoverdacht van Europese vliegtuigpassagiers is zo'n middel dat het doel van de terrorismebestrijding voorbij schiet. Vandaag heeft het Europees Parlement voet bij stuk gehouden en de burgerrechten van EU-burgers verdedigd en daarbij de Europese Commissie teruggefloten.
 
De Commissie heeft beslist dat de Verenigde Staten een passend niveau van bescherming bieden voor de passagiers-gegevens die worden overgedragen. De huidige overeenkomst geeft de EU-burgers echter te weinig garanties. Er zijn geen toereikende rechtsmiddelen voor Europese burgers die in de problemen raken. Bovendien is expliciet bepaald dat de gegevens ook voor andere doeleinden, zoals binnenlandse criminaliteitsbestrijding in de Verenigde Staten, kunnen worden gebruikt. Daarbij is niet duidelijk aan welke andere instanties in de VS de gegevens kunnen worden doorgespeeld en dus is controle hierop is heel moeilijk.
 
Het niveau van bescherming ligt ver onder de Europese norm voor de privacybescherming die reeds lang als fundamenteel mensenrecht erkend is. Daarom is deze overeenkomst onacceptabel. Het is onbegrijpelijk dat, na een aantal waarschuwingen van het Europees Parlement in eerdere resoluties, Bolkestein de onderhandelingen met de Amerikanen zo lang heeft voortgezet zonder daarbij de Europese belangen voorop te stellen. Van belang is dat Europa eerst een strategie bedenkt inzake het aantal gegevens en de bewaartermijn daarvan, het doel waarvoor de gegevens gebruikt mogen worden en welke rechtsmiddelen burgers kunnen inroepen bij problemen.
 
Onder het mom van terrorismebestrijding wordt de Europese privacywetgeving nu al bijna een jaar lang overtreden. Het is dan ook toe te juichen dat het Europees Parlement vandaag heeft beslist om de overeenkomst te laten toetsen bij het Hof van Justitie.
 
Mijn bijdragen aan het debat over dit dossier kunt u vinden onder "publicaties en speeches", datum: 29 maart 2004 en 12 maart 2003.

terug