Geen seksediscriminatie in de verzekeringswereld
16 maart 2004Vanochtend heeft de Commissie Rechten van de Vrouw van het Europees Parlement zijn goedkeuring gehecht aan het verslag van de Oostenrijkse socialiste Christa Prets over de ontwerp Richtlijn gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en de levering van goederen en diensten. PvdA-Europarlementariėrs Ieke van den Burg en Joke Swiebel hebben hier hard aan gewerkt.
 
De essentie van dat voorstel is dat een eind wordt gemaakt aan bepaalde gangbare praktijken in de particuliere verzekeringswereld, waar voor vrouwen en mannen verschillende premies worden gehanteerd op basis van verschillend ingeschatte risicofactoren. Omdat vrouwen gemiddeld langer leven kosten lijfrentes en particuliere pensioenen ze meer, maar omdat ze minder brokken maken betalen ze minder voor een autoverzekering. De essentie van verzekeren is echter het delen van risico“s. En waarom zou je nu het sekseverschil als maatstaf mogen nemen terwijl er in de praktijk zoveel andere individuele verschillen zijn die je risicoprofiel bepalen? Door mannen en vrouwen als groep apart te verzekeren tegen verschillende voorwaarden onstaat dus discriminatie. Een principiėle zaak. De verzekeringswereld en bepaalde conservatieve krachten in het Parlement hebben echter verschrikkelijk hard gelobbied om dit tegen te houden, maar vooralsnog heeft dit geen sukses opgeleverd: het voorstel werd aangenomen met 29 stemmen voor en 3 tegen. Het voorstel heeft een gematigd karakter, geen inbreuk in bestaande contracten en een lange overgangstermijn. Ook bleek een PvdA-voorstel om dit discriminatieverbod ook uit te breiden naar het onderwijs en naar de sociale voorzieningen vooralsnog een brug te ver. Voorlopig zijn we echter blij met dit resultaat en hopen we dat ook de plenaire vergadering van het EP in april a.s. geen obstakels zal opwerpen. Er is dan een goede basis gelegd om de gelijke behandeling m/v een stukje verder op weg te helpen.

terug