Dossier vrij verkeer EU-burgers spoedig afgerond
19 februari 2004


Vandaag is in de commissie LIBE het rapport inzake vrij verkeer van EU-burgers en hun familieleden gestemd. Het betreft de tweede lezing van dit rapport, hetgeen wil zeggen dat de commissie LIBE zich nu moest uitspreken over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad. Zie voor de eerste lezing in het EP, de column van 21 januari 2003. Het door LIBE aangenomen rapport dient nu nog ter plenaire goedgekeurd te worden en dan is het voorgestelde besluit definitief goedgekeurd en kan het door de voorzitter van het EP en de voorzitter van de Raad ondertekend worden. Maar belangrijker nog, de inhoud:
 
De Raad heeft in december 2003 het EP-voorstel aangaande een ruime definitie van familieleden verworpen. Het argument van de raad hiervoor is dat slechts twee lidstaten het opengestelde huwelijk voor paren van gelijk geslacht kennen, en dat nog niet alle lidstaten een regeling voor geregistreerde partnerschappen kennen.
 
Toch is de deur voor vrij verkeer voor álle EU-burgers, ongeacht de gekozen relatievorm, wel op een grote kier gezet. In die landen waar geregistreerde partnerschappen in het nationale rechtssysteem bestaan, moeten burgers uit andere EU-landen met dezelfde relatie erkend worden. Voor partners die een duurzame relatie hebben, worden lidstaten geacht de toegang en het verblijf voor EU-burgers uit een ander lidstaat te vergemakkelijken ("shall facilitate entry and residence"). Indien de lidstaten weigeren om familieleden toe te laten tot het grondgebied, moeten zij een rechtvaardiging voor deze weigering geven.
 
De grote stap voorwaarts is dat geregistreerde partnerschappen als zodanig nu voor het eerst in EU-wetgeving genoemd worden als mogelijke relatievorm. Daarnaast wordt duidelijk dat de facto-relaties een probleem vormen bij het vrij verkeer in de EU en dat landen dit gegeven niet langer kunnen negeren. Daarom heb ik, samen met de andere fracties in het EP, toch voor het rapport gestemd, omdat dit, gezien de discussie in de Raad en de huidige politieke context het meest haalbare is dat we er voor de EU-burgers hebben kunnen uitslepen! 
 
De relevante artikelen zoals zij nu zijn aangenomen door de Raad en de commmissie LIBE luiden als volgt (tekst alleen in Engels beschikbaar):
 
2) "Family member" means: 
(a) the spouse; 
(b) the partner with whom the Union citizen has contracted a registered partnership, on the 
basis of the legislation of a Member State, if the legislation of the host Member State 
treats registered partnerships as equivalent to marriage and in accordance with the 
conditions laid down in the relevant legislation of the host Member State;
 
(c) the direct descendants who are under the age of 21 or are dependants and those of the 
spouse or partner as defined in point (b); 
(d) the dependent direct relatives in the ascending line and those of the spouse or partner as 
defined in point (b);
 
Article 3, § 2 
2. Without prejudice to any right to free movement and residence the persons concerned may have 
in their own right, the host Member State shall, in accordance with its national legislation, facilitate 
entry and residence for the following persons: 
(a) any other family members, irrespective of their nationality, not falling under the definition in 
point 2 of Article 2 who, in the country from which they have come, are dependants or 
members of the household of the Union citizen having the primary right of residence, or 
where serious health grounds strictly require the personal care of the family member by the 
Union citizen; 
(b) the partner with whom the Union citizen has a durable relationship, duly attested. 
The host Member State shall undertake an extensive examination of the personal circumstances and 
shall justify any denial of entry or residence to these people.

terug