Rapport Swiebel in plenaire aangenomen
14 januari 2004Vandaag heeft het Europees Parlement mijn rapport inzake het gelijke kansenbeleid aangenomen. Dit rapport is een reactie van het EP op twee eerder verschenen beleidsdocumenten van de Europese Commissie, n.l. het jaarverslag 2002 en het werkprogramma 2003. Zie voor de inhoudelijke kant van het rapport, de column van 26 november 2003.
 
Twee politieke punten stonden vandaag nog centraal tijdens de stemming. De eerste paragraaf die afzonderlijk gestemd werd, betrof doelstellingen inzake kinderopvangvoorzieningen, namelijk ten minste voor 90% te voorzien in kinderopvang van kinderen tussen de 3 jaar en de leerplichtige leeftijd en voor 33% voor kinderen onder 3 jaar voor 2010. Dit is een sociale doelstelling die door de Europese Raad van Barcelona is vastgelegd. In mijn rapport wordt slechts een stukje geschiedenis herhaald en gevraagd om dit onderwerp hoger op de agenda te zetten. De tweede controversiŽle paragraaf betrof de vraag aan de Commissie of zij een onderzoek wil doen naar de mogelijkheid om slachtoffers van mensenhandel op humanitaire gronden het recht op een verblijfstitel in de Unie te verlenen. Het betreft in dit geval slachtoffers van mensenhandel die na hun terugkeer in het land van herkomst daadwerkelijk worden bedreigd of geen enkele kans hebben om zich maatschappelijk, sociaal of economisch in hun samenleving te reÔntegreren. Uiteindelijk blijken 66 EuroparlementariŽrs tegen deze laatste paragraaf gestemd te hebben, 359 waren voor. Beide paragrafen zijn overeind gebleven en dus is het rapport, zoals eerder door de vrouwencommissie met algemene stemmen aangenomen, ongeschonden door de stemming gekomen.

terug