Rapport anti-semitisme in Europa
3 december 2003De laatste weken verschijnen er in de media berichten over de controversiŽle beslissing van de Raad van Bestuur van het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat (EUMC) om een studie over verschijnselen van aniti-semitisme in de Europese Unie niet te publiceren. (Manifestations of anti-Semitism in the European Union ) Gisteren vond in de EP-Commissie Vrijheden en Rechten van de Burger een discussie plaats met mevrouw Beate Winkler, directeur van het EUMC. Nogal wat parlementariŽrs vonden dat de studie zo snel mogelijk gepubliceerd zou moeten worden. Anderen wezen er op dat de Raad van Bestuur onafhankelijk is en dat de studie methodologische tekortkomingen zou vertonen. Wat daar ook van zij, inmiddels hadden veel parlementariŽrs de studie in hun bezit.
 
Persoonlijk zie ik geen enkele reden waarom deze versie (Rev 3) van het onderzoeksrapport het daglicht niet zou kunnen verdragen. Integendeel, het achterhouden van deze informatie kan alleen maar de indruk wekken dat een eerlijke en open discussie uit de weg wordt gegaan. Dat is niet goed voor de positie van het EUMC en al helemaal niet voor de strijd tegen racisme, vreemdelingenhaat en anti-semitisme. Voor het rapport, http://www.jokeswiebel.nl/downloadables/6-antiSemitismreport_EN.pdf 
 
Voor het standpunt van het EUMC: http://www.eumc.eu.int/eumc/index.php 
 

terug