Het Europees vrouwenemancipatiebeleid ontleed –rapport Swiebel aangenomen
26 november 2003Vandaag heeft de Commissie Rechten van de Vrouw van het Europees Parlement mijn rapport op het gelijke kansenbeleid met algemene stemmen aangenomen. Dit rapport is een reactie van het EP op twee eerder verschenen beleidsdocumenten van de Europese Commissie, n.l. het jaarverslag 2002 en het werkprogramma 2003.
 
Het Europese vrouwenemancipatiebeleid heeft een roemruchte geschiedenis, maar is thans in een fase van afbrokkelende politieke steun gekomen. Het zou goed zijn als dit uit beleidstukken duidelijker bleek, dan kun je ook makkelijker politieke tegenkrachten mobiliseren. Nu verdrink je eerder in een verbaal en ambtelijk moeras.
 
De genoemde beleidsdocumenten van de Europese Commissie zijn namelijk weinig inzichtelijk; het is lastig om na te gaan in welke mate eerder vastgestelde doelstellingen zijn bereikt. Dit bemoeilijkt de politieke controletaak van het Europees Parlement. In mijn rapport vraag ik daarom om een meer systematische aanpak en meer concrete gegevens. 
Uit de rapportages blijkt wel dat de resultaten van gender mainstreaming binnen de Europese Commissie zich beperken tot enkele beleidsterreinen; de meeste collegae van Commissaris Anna Diamantopoulou hebben er eenvoudigweg geen boodschap aan. Ook zou meer werk moeten worden gemaakt van een systematische controle op de naleving van de bestaande gelijke behandelingswetgeving, ook in de toetredingslanden. Wel ben ik verheugd dat de Europese Commissie heeft aangekondigd dat in het voorjaar van 2004 een zgn. Groenboek zal verschijnen over de ontwikkeling van een samenhangend anti-discriminatiebeleid. Hiermee zal de discussie worden geopend hoe de verschillende discriminatiegronden in Europa op dezelfde wijze kunnen worden aangepakt. Tenslotte vraag ik ook om een heldere verantwoording van wat de EU-lidstaten hebben gedaan met de afspraken van de Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties (Peking, 1995). Daar zijn door regeringen allerlei rapportages over opgesteld, maar die zijn niet gepubliceerd. Het zegt ook veel over de stand van zaken in de EU dat niemand dit tot nu toe heeft opgemerkt.
 
Voor de tekst zoals aangenomen:  
http://www2.europarl.ep.ec/omk/sipade2?SORT_ORDER=DDD&S_REF_A_TYPE=%25&S_REF_A_YEAR=%25&S_REF_A_NUM=%25&LEG_ID=5&PROG=REPORT&L=NL&PUBREF=&PART=&NAV=S&AUTHOR_ID=4486&LEVEL=  

terug