Parliamentarians for Equality
8 oktober 2003


Vandaag heeft een coalitie van Europarlementariėrs van Socialisten, Liberalen en Groenen een oproep gedaan om de resultaten binnen de Conventie inzake gelijkheid te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De toekomstige grondwet moet een solide basis bieden voor de strijd tegen discriminatie. De oproep is gestuurd aan parlementariėrs in de lidstaten en toetredingslanden.
 
De IGC is afgelopen vrijdag gestart en het is duidelijk dat de uitkomst van de Conventie het voorwerp is van een nieuw debat tussen de lidstaten. De coalitie wil het onderwerp van gelijkheid en de strijd tegen discriminatie onder de aandacht van de parlementariėrs brengen, om zeker te stellen dat de discussie niet slechts over institutionele zaken gaat.
 
De coalitie vraagt de nationale parlementsleden om het onderwerp van gelijkheid stevig te verankeren in de toekomstige grondwet. De nationale parlementariėrs kunnen dat doen door hun regeringsafgevaardigden aan te spreken op de standpunten die zij innemen tijdens de IGC.
 
[klik hier] voor de tekst van de oproep. Zie eveneens de columns van 21 mei 2003 en 23 juni 2003. 
 
 
 

terug