EP in actie voor Guantanamo-gevangenen
30 september 2003


Het Europees Parlement gaat actie ondernemen om te bereiken dat de Europese Unie stelling neemt in de zaak van de Guantanamo-gevangenen. Die zitten al meer dan een jaar daar vast onder onacceptabele omstandigheden en zonder uitzicht op een eerlijk proces. Vandaag werd op initiatief van vier politieke partijen (socialisten, liberalen en twee groene fracties) in samenwerking met de Commissie burgerrechten en justitie-aangelegenheden een hearing gehouden, waar familieleden en advocaten van de gevangenen hun verhaal deden.
 
Tot nu toe zijn officiŽle EU-instanties merkwaardig stil over deze zaak. Het wordt tijd dat de Europese Unie daadwerkelijk opkomt voor de garantie van het recht op een eerlijk proces en een menswaardige behandeling, te meer omdat het deels om onderdanen van EU-lidstaten gaat. Het juridische vacuŁm waarin de gevangen op Guantanamo zich bevinden - geen aanklacht, geen contact met advocaten en familie, geen uitzicht op een eerlijk proces of op vrijlating - is in strijd met de waarden van de rechtsstaat, waarden die de Verenigde Staten deelt met de Europese Unie. De EU moet naar wegen zoeken om de zaak ten goede te doen keren, en daarbij de Amerikanen juist op dit gemeenschappelijk erfgoed aanspreken. Allereerst zou informatie beschikbaar moeten komen over wie er precies gevangen zit en waarvan zij worden beschuldigd. Daarnaast moeten familie en advocaten toegang tot hen krijgen.
 
Het is een misverstand te menen dat de zogenaamde "war on terrorism" inbreuken op de individuele burgerrechten rechtvaardigt. Het is eerder andersom: als men een loopje neemt met de rechtsstaat en bepaalde groepen in een uitzonderingspositie plaatst, werkt men het terrorisme in de hand. 
 

terug