EP spreekt zich uit voor huwelijk en adoptie door paren van gelijk geslacht!
4 sept 2003


(English text, below)
 
 
Het Europees Parlement heeft zich voor de eerste maal in de geschiedenis uitgesproken vr de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht en voor de mogelijkheid tot adoptie !
 
Op donderdag 4 september heeft het EP gestemd over de situatie van de mensenrechten in de Europese Unie in 2002, een rapport dat een vervolg is op mijn verslag over 2001. Tot mijn grote verrassing heeft het EP met een meerderheid de volgende paragraaf aangenomen: "(het EP) verzoekt aan de lidstaten een eind te maken aan elke vorm van wettelijke of feitelijke discriminatie van homoseksuelen, met name ten aanzien van hun recht te trouwen en kinderen te adopteren."
 
Het mensenrechtenrapport is een jaarlijks overzicht van de misstanden in de lidstaten. Een terugkerende controverse tussen de verschillende politieke partijen betrof discriminatie op grond van seksuele gerichtheid. In de afgelopen jaren wilde het EP vaak niet verder gaan dan een oproep aan de lidstaten om de erkenning mogelijk te maken van geregistreerde partnerschappen. En vragen aan de lidstaten om de struikelblokken in hun wetgeving op te lossen aangaande allerlei mogelijke relatievormen, en vooral het huwelijk tussen paren van gelijk geslacht mogelijk te maken, is vele jaren een brug te ver gebleken.
 
Een andere paragraaf die van belang is voor het vrij verkeer van burgers binnen de EU is eveneens aangenomen. De tekst luidt: "(het EP) beveelt de lidstaten aan om meer in het algemeen niet-huwelijkse relaties -tussen personen van verschillend of van gelijk geslacht- te erkennen en daaraan gelijke rechten als aan het huwelijk te verbinden, onder andere door de nodige maatregelen te nemen om koppels in staat te stellen het recht op vrij verkeer in de Unie uit te oefenen".
 
Deze paragrafen zijn een hart onder de riem voor de miljoenen homoseksuelen en een steun in de rug voor al die mensen en organisaties die reeds jarenlang strijden voor de homorechten.
 
Het rapport werd aangenomen met 221 stemmen voor, 195 stemmen tegen en 23 onthoudingen. Voor de tekst zoals aangenomen http://www3.europarl.ep.ec/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=CALDOC&FILE=20030904&LANGUE=NL&TPV=PROV&LASTCHAP=18&SDOCTA=6&TXTLST=1&Type_Doc=FIRST&POS=1

 
 
--------- 
Thursday 4 September
 
The European Parliament has for the first time in history declared itself in favour of the opening up of civil marriage and adoption for couples of the same sex.
 
On Thursday 4 September the EP has voted the report on the situation on fundamental rights in the European Union in 2002. Joke Swiebel: "it came as a big surprise that a majority of the EP voted in favour of the paragraph stating that, the EP calls once again on the Member States to abolish all forms of discrimination - whether legislative or de facto - which are still suffered by homosexuals, in particular as regards the right to marry and adopt children."
 
This report is a yearly overview on the problems and improvements on human rights in the EU Member States. Every year the controversial issue of discrimination on the ground of sexual orientation has come up between the different political parties in the EP. For years the EP did not want to ask for more than the recognition of registered partnerships by Member States, to ask for legal marriage seemed to be a bridge too far. Another important paragraph on the free movement has been adopted as well: "the EP recommends that the Member States more generally recognise non-marital relationships, both heterosexual and homosexual, and confer the same rights on partners in these relationships as on those who are married, inter alia by taking the necessary steps to enable couples to exercise freedom of movement within the Union."
 
Joke Swiebel: "These adopted paragraphs put new heart into all these millions of homosexuals and will help those people and organisations who have been fighting for equal rights for homosexuals in the future."
 
The report was adopted by 221 votes in favour, 195 against and 23 abstentions. For the text as adopted please click here http://www3.europarl.ep.ec/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=CALDOC&TPV=PROV&FILE=20030904&TXTLST=1&POS=1&LASTCHAP=18&SDOCTA=6&Type_Doc=FIRST&LANGUE=EN

terug