"Equality coalition" over de toekomstige Europese Grondwet
21 mei 2003Het kan niemand zijn ontgaan die een beetje geinteresseerd is in politiek en in Europa. De Europese Conventie werkt aan een nieuwe structuur en een grondwet die de bestaande lappendeken van verdragsteksten moet vervangen en de EU bestuurlijk gereed moet maken voor de toetreding van tien nieuwe landen. Het is opvallend dat 99% van de aandacht daarbij lijkt uit te gaan naar de machtsvraag en de poppetjes: welke organen krijgen het voor het zeggen en wie komen daarin?
Veel minder horen we over de politieke agenda van de EU. Wat er tot nu toe naar buiten is gekomen geeft in tenminste één opzicht een bedroevend beeld. Gelijkheid als politiek beginsel en beleid om discriminatie tegen te gaan lijken wel op een laag pitje te zijn gezet. Daarom heb ik als voorzitter van de Intergroup for Gay and Lesbians Rights het initiatief genomen tot een coalitie van groepen in en buiten het Europees Parlement die zich met discriminatiebestrijding bezig houden. Tesamen hebben we vandaag een oproep aan de Conventie gedaan om gelijke behandeling als politieke opgave serieus te nemen. De nieuwe grondwet moet voor de burgers in Europa herkenbaar zijn doordat hun zorgen en belangen daar zichtbaar in voorkomen. Tot nu toe is met wetgeving en beleid al veel tot stand gebracht. We mogen niet toestaan dat de bodem onder dit werk wordt weggeslagen.
Zie voor meer informatie in de rubriek "publicaties en speeches" >> persberichten (op deze website).
Voor nieuws over de Conventie kunt U verder terecht op de website van het PvdA Tweede Kamerlid Frans Timmermans http://www.franstimmermans.pvda.nl/

terug