Gay Pride in Poland
3 mei 2003


May 1st 2003
 
(Voor Ned. versie klik hier)  

 
This year I spent the 1st of May – Labour Day – in Warsaw (Poland) and participated in the Parade against discrimination of gays and lesbians, organized by Lambda Warsaw and the Campaign against Homophobia.
 
One month before the referendum on Poland’s accession to the EU, equal rights for gays and lesbians is a sensitive issue. The adversaries of Polish accession (such as the Farmers’ party and the League of Polish Families) are keen on depicting the European Union as a source of moral decay, while the influential Polish Roman Catholic Church supports accession. This apparently makes it very difficult for those few Polish politicians who support the fight for gay rights, to continue doing so openly. In any case, they were conspicuously absent at this demonstration. Nevertheless, they too must know that European anti-discrimination provisions will have to be transposed in Polish law. Playing at hide-and-seek will not pay in the end.
 
According to the organizers 3000 people participated at the Parade. In my short speech at the manifestation outside the Polish parliament, I emphasized that homosexuality is not a strange phenomenon imported from the EU into a still innocent Poland.
 
“Homosexuality is everywhere, from Amsterdam to Wladiwostok, from the north pole to the south pole. Poland joining the European Union also includes the gays and lesbians of Poland. Homosexuality is part of the human condition. LGBT people are part of society and want to participate in political decision-making as full citizens. Tolerance is not enough. 
What we want is equality and diversity. Equality means getting a fair share of the cake. Diversity is about the right to choose our own life styles without being discriminated against.” 

 
See also section "publicaties" for a press release of the Prolish Press Agency  
 

 
Gay Pride in Polen 
1 mei 2003
 
“Meer rood op straat”? Dit jaar bracht ik 1 mei door in Warschau (Polen) en liep ik mee in de optocht tegen homo-discriminatie, georganiseerd door Lambda Warschau en de Campagne tegen Homofobie.
 
Terwijl in andere landen al pakweg 30 jaar Gay Pride optochten worden gehouden op de laatste zaterdag van juni, vindt deze “Parade” in Warschau op 1 mei plaats – dit jaar voor de derde keer. Dat is de enige dag waarop de organisatoren toestemming voor de optocht krijgen, al was het maar omdat het dan – op de Dag van de Arbeid, immers - minder opvalt in het ex-communistische Polen – tussen de talloze andere manifestaties.
 
Een maand voor het referendum over de toetreding tot de EU (7 en 8 juni) ligt het thema homo-emancipatie erg gevoelig in Polen. De tegenstanders van toetreding tot de EU (zoals de Boerenpartij en de Liga voor Poolse Gezinnen) schilderen de EU graag af als de bron van moreel verval, terwijl de invloedrijke Pools katholieke kerk de toetreding steunt. In deze situatie is het voor die paar Poolse politici die de homo-emancipatie steunen kennelijk moeilijk dat openlijk te zeggen. Zij schitterden dan ook door afwezigheid bij deze demonstratie. Maar ook zij weten dat de Europese anti-discriminatie wetgeving straks ook voor Polen zal gelden. Verstoppertje spelen heeft dus uiteindelijk geen zin.
 
De optocht - waaraan volgens de organisatoren 3000 mensen deelnamen – werd besloten met een manifestatie voor het Poolse parlement. In mijn toespraak heb ik benadrukt dat homoseksualiteit geen vreemd verschijnsel is dat door de EU in het onschuldige Polen wordt geimporteerd, maar onderdeel is van de menselijk conditie. “Het Polen dat straks deel gaat uit maken van de Europese Unie omvat ook lesbische vrouwen en homoseksuele mannen. Zij maken deel uit van de maatschappij en willen als volwaardige burgers deel hebben aan de politieke besluitvorming. Tolerantie is niet genoeg. Wat wij willen is gelijkheid en diversiteit. Gelijkheid betekent een evenredig deel van de koek. Diversiteit betekent het recht om onze eigen levensstijl te kiezen en dat niet met discriminatie te moeten bekopen.”
 
Zie ook onder de rubriek "publicaties" voor een persbericht van het Poolse persagentschap. 

terug