Roma in Griekenland
7 april 2003 
Joke Swiebel en Jan Marinus Wiersma hebben vorige week, toen zij voor een vergadering van de PES-fractie in Athene waren, van de gelegenheid gebruik gemaakt een Roma-nederzetting vlakbij het internationale vliegveld te bezoeken.
 
Joke Swiebel is vanuit haar activiteiten op het gebied van de mensenrechten ge´nteresseerd in de Romaproblematiek. In haar verslag over de mensenrechtensituatie in de EU is zij apart ingegaan op de leefomstandigheden en behandeling van de Roma.
 
Jan Marinus Wiersma is rapporteur voor de toetreding van Slowakije tot de EU. In Slowakijke leven veel Roma en doorgaans in erbarmelijke omstandigheden, hetgeen een rol speelt in de discussie over het EU-lidmaatschap van Slowakijke. In dat verband was hij nieuwsgierig hoe het de Roma in Griekenland vergaat.
 
Bij hun bezoek hebben zij kunnen constateren dat de Romakinderen geen onderwijs volgen, omdat de afstand van het kamp naar het dichtsbijzijnde dorp onoverbrugbaar groot is. Normaliter zorgen de Griekse autoriteiten in zulke gevallen voor leerlingenvervoer per bus. Nu het hier Roma betreft echter niet.
 
Joke Swiebel en Jan Marinus Wiersma hebben de Griekse sociaal-democratische minister van onderwijs Petros Efthymiou en hun Griekse collegae in het Europees Parlement gevraagd deze zaak uit te zoeken en een oplossing te zoeken.
 
Voor het hele verslag van het werkbezoek zie de website van de PvdA-Eurodelegatie: 
http://www.pesdelegatie.wizard.pvda.nl/renderer.do/menuId/19701/sf/19701/returnPage/19701/itemId/14175/pageId/19717/instanceId/19893/
 

terug