Rapport Swiebel aangenomen
15 januari 2003Vandaag is mijn rapport over de mensenrechtensituatie in de Europese Unie in 2001 aangenomen met 274 stemmen voor en 269 stemmen tegen en 14 onthoudingen.


Ik ben verheugd dat een meerderheid in dit Parlement van mening is, dat de situatie van de mensenrechten in de Europese Unie met dezelfde maatstaven moet worden gemeten als in de rest van de wereld. Het optreden tegen mensenrechtenschendingen is alleen dan geloofwaardig wanneer wij bereid zijn om de hand in eigen boezem te steken. Daarom vind ik het van belang om 'man en paard' te noemen. Het is te betreuren dat deze aanpak bij de Christendemocraten en de rest van de rechtervleugel zoveel weerstand oproept.
 
Afgelopen maandag vond het laatste debat plaats voor de stemming. De tekst van mijn interventie kunt u nalezen onder 'speeches'.
 
De resolutietekst zoals aangenomen kunt u vinden op de website van het Europees Parlement http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/calendar?APP=PV2&LANGUE=NL (15 januari 2003, pagina 12) 
 

terug