Gay and Lesbian Intergroup maakt doorstart
4 september 2002


Vandaag is in Straatsburg na lange tijd de Intergroup for Gay and Lesbian Rights weer bijeengekomen. Dit is een lobbygroep binnen het Europees Parlement dwars door de politieke partijen heen, bestaande uit parlementariërs, assistenten, NGO’s etc.
 
Walter Rochel, medewerker van Commissaris Verheugen, gaf een overzicht van de stand van zaken van de rechten van homo’s en lesbo’s in de landen die straks gaan toetreden tot de Europese Unie. Hij liet zien dat de afschaffing van discriminerende leeftijdsbepalingen in de strafwet (de zgn. age of consent bepalingen) flink voortgang heeft gemaakt, maar dat de invoering van de EU anti-discriminatie richtlijn hier en daar nog op flinke moeilijkheden stuit. De voor homo’s discriminerende strafrechtelijke bepalingen zijn de laatste tijd in rap tempo verdwenen, mede onder druk van het Europees Parlement. Alleen Bulgarije kent nu nog een dergelijke bepaling, maar discussie om de af te schaffen is in het Bulgaarse Parlement in volle gang. Een aantal landen heeft inmiddels wetgeving aanvaard gericht tegen discriminatie, waarin ook conform de Brusselse richtlijn expliciet discriminatie op basis van seksuele gerichtheid wordt verboden. In andere landen is het nog niet zover of denkt men het met een algemene gelijkheidsbepaling af te kunnen doen. De weerstand tegen expliciete gelijkstelling tiert nog welig. Gelijkheid in de relatiewetgeving staat nog bijna nergens op de agenda.
 
In de discussie wezen velen er op dat gelijkheid in de wetgeving slechts de eerste stap is en dat het vooral op implementatie en op een algemene mentaliteitsverandering aankomt. Die krijg je niet in één dag voor elkaar. Het is ook van belang dat door de Europese Unie met één maatstaf wordt gemeten: we mogen niet de toetredingslanden aanspreken op wat zij doen voor homorechten en ondertussen de vijftien bestaande lidstaten overslaan. Ook daar valt nog wel het een en ander aan de homorechten te verbeteren.
 
Een bekend voorbeeld in de EU-regelgeving zelf is de kwestie van het zgn. vrij verkeer:  
Als je als EU burgers binnen de Unie in een ander land gaat werken is de positie van de ongehuwde partner nog steeds zeer onduidelijk. Deze kwestie zullen we op een van de komende bijeenkomsten van de Intergroup zeker aan de orde stellen. Verdere onderwerpen voor de nabije toekomsten zijn het EU-mensenrechtenbeleid, de huwelijks- en relatiewetgeving in Europa, en het statuut voor de ambtenaren werkzaam bij de Europese instellingen.
 
De Intergroup heeft inmiddels binnen het EP formele erkenning gekregen, waardoor het wat makkelijk wordt vergaderruimte met vertaalfaciliteiten te krijgen. Volgende bijeenkomsten in Straatsburg staan gepland voor 24 oktober en voor 20 november 2002. De bijeenkomsten worden voorbereid door een kleine stuurgroep bestaande uit Joke Swiebel (vz), Michael Cashman (Labour Party, UK), Sarah Ludford (lib-dem, UK) en Mercedes Echerer (Grüne, 0ostenrijk). De ondersteuning van de hernieuwde Intergroup wordt verzorgd door mijn nieuwe medewerkster Rosa Santrich, te bereiken via bovenstaand e-mail adres (zie het envelopje). 

terug