Seksueel zelfbeschikkingsrecht - resolutie aanvaard
3 juli 2002


Straatsburg, woensdag 3 juli 2002
 
 
Vandaag heeft het Europees Parlement - met 280 tegen 240 stemmen - een resolutie aanvaard over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. De opsteller van dit initatief-rapport was de Belgische socialist Anne van Lancker.
 
Het rapport pakt de draad van de VN-conferenties uit de jaren negentig (over bevolkingsbeleid, Cairo, 1994) en de Wereldvrouwenconferentie van Peking, 1995) weer op, en stelt nu de seksuele en reproductieve rechten binnen de Europese Unie zelf en in de toetredingslanden aan de orde. De landen van de Europese Unie hebben op die VN-conferenties flink de trom geroerd om voor de vrouwenrechten op te komen, maar hebben tot nu toe nagelaten in de EU zelf dit tot een regulier onderwerp van beleid te maken.
 
Het rapport stelt geen gemeenschappelijk EU-beleid of geharmoniseerde wetgeving voor, maar doet een aantal aanbevelingen gebaseerd op het beginsel van geinformeerde keuze en het zelfbeschikkingsrecht. Met name bevat het rapport aanbevelingen voor
 
- goede voorlichting over gezinsplanning
 
- betere verkrijgbaarheid van voorbehoedsmiddelen, ook van de morning-after pil
 
- legalisering van abortus
 
- extra nadruk op seksuele voorlichting voor jongeren.
 
Op het niveau van de Europese Unie zelf vraagt het rapport vooral om gegevensverzameling en onderzoek (door de Europese Commissie) en om het onderling uitwisselen van beleidservaringen en om rapportages aan het Europees Parlement (door de lid-staten). Het eerste is tijdens het debat gisteravond al toegezegd. De Commissie neemt het waarborgen van seksuele en reproductieve rechten en gezondheid op als onderdeel van haar doelstellingen in het kader van het communautaire aktieprogramma inzake gezondheid. Een hele mond vol en het lijkt bureaucratisch geneuzel, maar dat is het niet. Op deze wijze is een vorm gevonden om zonder de eigen bevoegheden van de lid-staten aan te tasten toch de zaak op de Europese agenda te krijgen. In de toekomst zullen de gebruikelijke rapportages aan het Europees Parlement over de uitvoering van de gedane toezeggingen een handvat bieden om om het beleid op de voet te blijven volgen.
 
 
Zoveel jaren na Peking is dit - ook voor mij persoonlijk - winst. Wat we daar na nachtenlang touwtrekken er uit hebben gesleept ( voor wie het niet meer weet , kijk nog maar eens in het Platform for Action, paragraaf 96; http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/plateng/9520p2.en ) heeft nu op Europees vlak concrete aanknopingspunten gekregen. Ik ben trots op mijn collega Anne van Lancker en ik ben blij dat ik erbij mocht zijn.
 
 
Het rapport is aangenomen met een hoofdelijke stemming. De (meeste) leden van de PPE-fractie (christendemocratie en conservatieven) hebben tegen gestemd. De preciese uitslag en de tekst van het rapport zoals aangenomen is resp. zal zijn terug te vinden op de website van het Europees Parlement, zie http://www.europarl.eu.int/plenary/default_nl.htm 

terug