Gay Rights: a New Orientation for Europe?
4 april 2002


4 april 2002
 
Bij discussies over de uitbreiding van de Europese Unie wordt steeds benadrukt dat het niet alleen gaat om het economisch gewin en het uitbannen van gewapende conflicten, maar dat de rechtsstaat, mensenrechten en democratie onmisbare voorwaarden vormen. Mooie woorden, maar sluiten de daden daar wel bij aan? Op het gebied van gelijke rechten voor homoseksuele mannen en vrouwen blijft er nog wel het een en ander te wensen – en dat niet alleen voor de toekomstige nieuwe lid-staten, maar ook voor de 15 landen van de huidige EU.
 
Gay Rights: a New Orientation for Europe? is het thema van een internet discussie die het Open Society Institute (OSI) in Boedapest heeft geopend op zijn website gewijd aan de komende uitbreiding van de Europese Unie, Mapping the EU accession process. Zie: http://eumap.org  
Ik heb het openingsartikel mogen schrijven. Ik heb proberen na te gaan hoe het toetredingsproces van nieuwe lid-staten gebruikt kan worden om de rechten van homoseksuele mannen en vrouwen te versterken, en wat er tot nu toe, onder meer door het Europees Parlement gedaan is. Ik ga met name in op de doublespeak in de voortgangsrapportages van de Europese Commissie. Hoe kan men volhouden dat aan het mensenrechtencriterium is voldaan, terwijl men tegelijkertijd constateert dat er in bepaalde landen nog bepalingen in de wet staan die homo's discrimineren? In het EP heb ik verscheidene malen op gewezen dat aan de mensenrechtencriteria voldaan moet worden voordat nieuwe landen kunnen toetreden. Het minste dat we van de kandidaatlanden mogen verwachten is dat ze discriminerende bepalingen uit hun wetgeving schrappen. Daarmee is de discriminatie in de praktijk van het dagelijks leven natuurlijk nog niet opgeruimd, daarvoor is nog een hele omwenteling nodig, zoals we ook op grond van de ervaring in de huidige lid-staten weten.
 
Het artikel is een bewerking van een toespraak die ik op 18 januari 2002 in Ljubljana (Slovenie) gehouden heb bij een hearing georganiseerd door de IGLYO, dat is de International Gay and Lesbian Youth Organization. http://www.iglyo.org
 
De volledige tekst is te vinden op http://eumap.org/articles/content/60/604 

terug