Armoede en economische zelfstandigheid
3 maart 2002


3 maart 2002
 
De afgelopen week heeft de Commissie Rechten van de Vrouwen en Gelijke Kansen van het Europees Parlement mijn rapport over vrouwen en armoede aanvaard. In dit rapport onderschrijf ik het uitgangspunt van de Europese anti-armoede strategie, waarin een sleutelrol wordt toegekend aan deelname aan de arbeidsmarkt en waarin terecht bijstandsmoeders en oudere vrouwen extra aandacht krijgen.
 
Ik wijs er echter op dat de analyse en het beleid niet ver genoeg gaan. Armoede onder vrouwen wordt in de eerste plaats veroorzaakt door hun gebrek aan economische zelfstandigheid, als gevolg van de ongelijke verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid over mannen en vrouwen. Het beleid moet als doel hebben dat vrouwen door deelname aan de arbeidsmarkt voldoende verdiencapaciteit en een duurzaam inkomensniveau opbouwen, hoog genoeg om zichzelf en degenen die van hen afhankelijk zijn te kunnen onderhouden. Het bekende beleid onder het motto van combinatie van arbeid en zorg is dan ook maar een halve oplossing.
 
In mijn rapport vraag ik de Europese Commissie om een grondig onderzoek naar de mate van economische zelfstandigheid van vrouwen in de EU, gemeten naar de verschillende soorten huishoudingen waarvan zij deel uitmaken en de verschillende levensfasen waarin zij verkeren. Ook vraag ik om de ontwikkeling van betere meetinstrumenten, zodat de eigen inkomensbronnen van vrouwen zichtbaar worden.
 
Het volledige rapport is te vinden op de homepage van de Commissie Rechten van de Vrouw van het EP: 
http://www.europarl.eu.int/committees/femm_home.htm 
Klik daar onder ‘meeting documents’, vervolgens op 25.02.2002, en dan vindt U na even ‘scrollen’onder agendapunt 6/16 mijn rapport in elf talen. Voor de preciezen onder U: de amendementen 1, 4, 6, 8, 11 t/m 15 werden aangenomen, de rest verworpen. 
 
 
 
 

terug