Bouwfraude: slapende honden of wakkere waakhonden?
11 februari 2002


11 februari 2002

De Europese Commissie is de ‘hoedster van de EU-Verdragen’. Zij moet er op toezien dat de EU-wetgeving wordt nageleefd. Wanneer dat niet het geval is moet zij de betreffende lid-staat daarop aanspreken en eventueel voor het Hof van Justitie dagen.  

 
Ik heb met mijn collegae Michiel van Hulten en Max van den Berg schriftelijke vragen aan de Europese Commissie gesteld over de bouwfraude kwestie in Nederland (zie de letterlijke tekst hieronder). Het lijkt er namelijk op dat bij de aanbesteding van de Schipholtunnel en de Busbaan in strijd met EU-voorschriften over mededinging en openbare aanbesteding is gehandeld.  

 
Is dat geen slapende honden wakker maken? En dat terwijl Nederland het toch al moeilijk heeft met de actie van de Europese Commissie over de ESF-gelden? Bepaald niet. Het gaat hier niet om een wissewasje. Wanneer sprake was van kartelvorming, is dat zondigen tegen een grondgedachte van de Europese Unie: de gemeenschappelijke markt die beheerst wordt door open concurrentie, transparantie en non-discriminatie.  

 
Nederland heeft aan die open markt veel van zijn welvaart te danken. Ook daarom is het in ieders belang dat Europese regels serieus worden genomen. De EU Commissarissen Bolkestein en Monti zijn nu aan zet. Laten we hopen dat zij geen slapende honden maar wakkere waakhonden zijn. 

 

 
Hieronder heb ik de letterlijke tekst van de gestelde vragen opgenomen: 

 
 
- Heeft de Commissie kennis genomen van de krantenartikelen in de Haagsche Courant van 20 december 2001 (“Bouwfraude is ook een zaak voor de Europese Commissie”) en de Volkskrant van 14 januari 2002 (“Fraude met bustunnel onderzoeken” en “De Zuidtangent en het vluggertje van 300 miljoen”) omtrent bouwfraude in Nederland? 

 
- Is de Commissie van mening dat de openbare aanbestedingsprocedures met betrekking tot de Schipholspoortunnel en de aanleg van de bustunnel “Zuidtangent” in Nederland conform de Europese aanbestedingsregels hebben plaatsgevonden? 

 
- Is de Commissie nog steeds van mening dat een systeem waarbij bouwondernemingen onderling een systeem van rekenvergoedingen overeenkomen (ook bouwondernemingen die geen opdracht krijgen maar wel een offerte uitbrengen worden gecompenseerd voor gemaakte offertekosten) strijdig is met Artikel 81(1) van het EG-Verdrag (voor zover sprake zou zijn van een effect op de handel tussen Lid-Staten) 

 
- Is de Commissie van mening dat een wettelijk systeem van rekenvergoedingen, waardoor onderlinge afspraken hierover overbodig worden, eveneens strijdig zou zijn met het EG-Verdrag?

terug